Среда, 14.04.2021, 08:18:32
Приветствую Вас Гость | RSS

Кафедра фундаментальной математики Запорожского национального университета

Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа

История кафедры

Кафедра математичного аналізу — одна з найстаріших кафедр університету, її витоки сягають 30-х років XX століття. У ті часи це була кафедра математики фізико-математичного факультету інституту народної освіти, заснованого у вересні 1930 року, який у травні 1931 року був реформований в інститут професійної освіти. З серпня 1933 року інститут стає Запорізьким державним педагогічним інститутом. Кафедра математики входить до складу одного з чотирьох факультетів ЗДПІ — фізико-математичного факультету.

Кафедра математичного аналізу є однією з основних кафедр університету. Вона має 75-річну історію, і члени кафедри за цей час доклали багато зусиль, щоб підготувати цілий загін працівників освітянського фронту — вчителів математики, фізики, астрономії, біології, працівників вищої школи.

Історію кафедри можна поділити на три етапи:
1) 1930 – 1972 р.р. – кафедра математики ЗДПІ;
2) 1973 – 1985 р.р. – кафедра математичного аналізу ЗДПІ;
3) з 1985 р. – кафедра математичного аналізу ЗДУ (згодом – ЗНУ).


Перші роки на кафедрі працювали одиниці кандидатів наук, не говорячи про докторів наук. На кожному етапі розвитку на кафедрі працювали майстри своєї справи, колектив кафедри зростав кількісно, змінювався якісно, все більше з’являлося кандидатів наук і докторів наук; на даний час на кафедрі відкрита аспірантура, це дає можливість самостійно готувати науково-педагогічні кадри. 

За роки існування кафедри суттєвих змін зазнав як підхід до підготовки спеціалістів, так і підхід до науково-дослідної роботи. На кафедрі виконувалась і виконується значна госпдоговірна робота в різних напрямках досліджень.

Першим завідувачем кафедри математики був Андрій Потапович Батраченко, доцент, випускник Одеського державного університету імені І.І. Мечникова (01.09.1930 – 01.10.1941, 15.11.1943 – 15.08.1947). Про нього згадують як про талановитого педагога і організатора наукових досліджень з теорії функцій.

Восени 1941 р. кафедра разом з інститутом була евакуйована до Середньої Азії. Після звільнення Запоріжжя від німецько-фашистських загарбників у жовтні 1943 р. викладачі і студенти повернулась з евакуації. Нескладно уявити, з яким трудом тоді ще невеликий колектив відроджував фізико-математичний факультет і його кафедри, адже від корпусу, у якому він був розміщений до війни, залишилися самі руїни. Проте незабаром, в грудні 1943 року, розпочалися заняття в нечисленних групах, що постійно поповнювалися пораненими в боях студентами, або тими, хто повертався з евакуації. Перший післявоєнний випуск складав 25 випускників.

Серед перших післявоєнних випускників були Любов Кузьмівна Балясна, яка пізніше стала заступником міністра освіти Росії; В. Єпішев, який повернувся з фронту інвалідом і, не дивлячись на відсутність обох ніг, осягав науку, пізніше видав книгу з наближених обчислень у математиці і успішно продовжив педагогічну діяльність в м. Бердянську.

В ті тяжкі післявоєнні роки, як і в довоєнні, кафедру математики очолював доцент Батраченко Андрій Потапович.

З вересня 1947 р. до вересня 1950 р. керував кафедрою (за сумісництвом) Олександр Семенович Бакаляєв, кандидат фізико-математичних наук, доцент. Тогочасний склад кафедри: доц. Батраченко А.П. декан факультету, старший викладач Засядьвовк С.О. випускник факультету, старший викладач Богачев Т.Д., асистент Балясна Л.К.

З 25.08.1950 р. кафедру очолив кандидат фізико-математичних наук, доцент Кованцов Микола Іванович, який в 1960 р. захистив докторську дисертацію і пізніше (з вересня 1960 р.) очолив кафедру геометрії Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка. Під керівництвом М.І. Кованцова написав і захистив кандидатську дисертацію Василь Савич Лісняк, випускник фізико-математичного факультету ЗДПІ, зараз доцент Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка.

В 1949 році одержав призначення на посаду старшого викладача кафедри математики випускник аспірантури при Київському державному університеті ім. Т.Г.Шевченка Ізраїль Маркович Фішман, який з цього часу пов’язав своє життя з фізико-математичним факультетом ЗДПІ, захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук, одержав звання доцента, написав навчальний посібник для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних інститутів "Основи теорії функцій дійсної змінної” та інші.

В 1955-1957 роках (на час перебування в докторантурі М.І. Кованцова) виконує обов’язки завідувача кафедри доцент Фішман І.М., а з 11.10.1960р. по 20.02.1973р. він очолює кафедру математики ЗДПІ.

Розвиток науки і техніки вимагав всебічної і професійної підготовки вчителів; і в навчальні плани їхньої підготовки, крім основних класичних дисциплін (математичного аналізу, аналітичної геометрії, вищої алгебри, диференціальної геометрії, елементарної математики) включені основи геометрії, теорії чисел, теоретична арифметика, основи обчислювальної математики, практикум з моделювання і вимірювання на місцевості, теорія ймовірностей, теорія функцій комплексної змінної, рівняння математичної фізики. Математичний факультет придбав ЕОМ "Дніпро”.

Склад кафедри змінювався, поповнення кафедри проходило за рахунок кращих випускників факультету, запрошення кандидатів фізико-математичних наук з інших вузів і республік. Членами кафедри на той час були: доцент Кованцов М.І., доцент Фішман І.М., доцент Єрмаков В.І., доцент Понарін Я.П., старший викладач Михайлова В.І., старший викладач Засядьвовк С.О., старший викладач Фока Л.І., випускники факультету: В.І. Кудря, Г.І. Чмир, Г.Т. Пузь, О.О. Базилевич, І.І. Анпілогов, А.І. Шугай, В.В. Доля, В.І. Лисенко. До роботи на кафедрі залучались також кращі вчителі міста.

Усі ці роки кафедра зростала кількісно і якісно, а в 1973 році кафедра була перейменована в кафедру математичного аналізу і від неї відділилась кафедра алгебри та геометрії. В 1973-1974 роках виконував обов’язки завідувача кафедри математичного аналізу доц. Фішман І.М. За госпдоговіром з заводом "Запоріжсталь” на кафедрі на той час виконувалась робота за темою "Статичні методи дослідження якості сталі”.

У вересні 1974 року за конкурсом обраний завідувачем кафедри доцент Ковшов В.І., напрям наукової роботи якого – теорія цілих аналітичних функцій.

В 1975 – 1976 р.р. виконував обов’язки завідувача кафедри старший викладач Кудря В.І., випускник фізико-математичного факультету ЗДПІ, відмінник освіти України, який був заступником декана факультету протягом багатьох років (з 1968 по 1975рр. і з 1980 по 1998 рр.). Талановитий педагог і керівник, В.І. Кудря звертає велику увагу на піднесення рівня якості навчально-виховної роботи викладачів, уболіває за підвищення успішності студентів.

В липні 1976 р. очолив кафедру доцент Пуди Анатолій Юхимович, випускник Харківського педагогічного інституту, який був обраний на цю посаду за конкурсом вченою радою ЗДПІ у 1976 р. і керував кафедрою до вересня 1981р.

У ці роки було проведено зміцнення матеріальної бази інституту за активною участю промислових підприємств м. Запоріжжя, зокрема, шефом кафедри математичного аналізу був інструментальний завод ім. Войкова, за замовленням якого на кафедрі виконувалась госпдоговірна тема "Математичні методи теплопровідності в електротехнічній промисловості”.

У зв’язку з розвитком і застосуванням обчислювальної техніки виникла потреба залучення до підготовки високопрофесійних математиків і фізиків, спеціалістів з обчислювальної техніки. В ці роки був обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри математичного аналізу кандидат технічних наук Валентин Олексійович Терещенко, випускник Запорізького машинобудівного інституту ім. В.Я. Чубаря, який керував кафедрою з вересня 1981 по 1986 рр.

У 1985 р. відбулась реорганізація Запорізького державного педагогічного інституту в Запорізький державний університет, і кафедра математичного аналізу стала кафедрою університету.

З лютого 1986 р. очолив кафедру доцент Туровцев Геннадій Володимирович, нині ректор Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій, професор, доктор технічних наук. Науковий напрям його роботи метод граничних елементів для розв’язку крайових задач механіки суцільного середовища.

Новий статус кафедри вимагав поповнення кафедри новими членами, які працювали в різних наукових напрямах. У цей час обрані за конкурсом доцент Шевчик Віталій Васильович, випускник Сімферопольського державного університету; старший викладач Попов Михайло Михайлович та Попова Лариса Володимирівна – випускники Чернівецького державного університету ім. Юрія Федьковича. Працюючи на кафедрі, М.М. Попов і Л.В. Попова захистили кандидатські дисертації в області функціонального аналізу. В цей час отримали призначення на кафедру математичного аналізу випускники Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова Воробйов Вадим Віталійович, Сніжко Наталія Вікторівна, яка в 1999 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю "Диференціальні та інтегральні рівняння”, обрана доцентом кафедри. За цей час написала понад 30 наукових і понад 20 методичних робіт.

На кафедрі завжди приділялася велика увага науково-дослідній роботі. А до участі у постійно діючому науковому семінарі кафедри залучалися кращі студенти, деякі з них потім вступали до аспірантури і захищали кандидатські дисертації, згодом ставали викладачами вищих навчальних закладів. Саме на семінарах кафедри було закладено фундамент їхніх наукових знань.

У різний час з метою підвищення наукового рівня на кафедру запрошувались для читання лекцій, окремих курсів, керування дипломними роботами студентів відомі вчені в області математичного аналізу, такі як В.П. Фонф, Михайло Йосипович Островський. Для зміцнення наукових кадрів і надання допомоги в розвитку науки в ЗДУ запрошений професор Гавеля Сергій Павловичвипускник Львівського державного університету, напрям наукової роботи якого теорія оболонок. У 1988 р. вийшов перший тематичний збірник наукових праць "Прикладні задачі математики та фізики” фізико-математичного факультету ЗДПІ, в якому опубліковані наукові праці молодих вчених кафедри.

У зв’язку зі вступом до докторантури Г.В. Туровцева з листопада.1989 р. завідувачем кафедри призначений професор Гавеля Сергій Павлович, який очолював кафедру до 1991р.

З 12.06.1991 р. до 25.11.1993 р. виконував обов’язки завідувача кафедри математичного аналізу доцент Шевчик Віталій Васильович. У цей час отримали призначення на кафедру випускник Московського державного університету імені М.В. Ломоносова Стреляєв Юрій Михайлович і випускники математичного факультету Запорізького державного університету Д’яченко Наталія Миколаївна (захистила кандидатську дисертацію у 2002 р.) і Красікова Ірина Володимирівна.

А з листопада 1993 р. після успішного захисту докторської дисертації кафедру очолив Олександр Васильович Фоменко, напрям наукової роботи якого "Теорія керування”. В цей час відкрита аспірантура при кафедрі математичного аналізу. Першою аспіранткою стала Савранська Алла Володимирівна, яка пізніше захистила кандидатську дисертацію.

З 1.09.1996р. до 31.08.2004р. кафедрою керувала доктор технічних наук Шишканова Світлана Федорівна, випускниця Дніпропетровського державного університету ім. 300-річчя возз’єднання України з Росією.

Наукові досягнення С.Ф. Шишканової в теорії інтегральних рівнянь і механіці деформівного твердого тіла важко переоцінити. Вона мала 117 публікацій, з них 98 наукового і 19 навчально-методичного характеру. Вона очолила науковий напрям роботи на кафедрі математичного аналізу за темою: "Багатовимірні інтегральні рівняння з особливостями та методи теорії потенціалу: застосування до просторових змішаних задач контактної взаємодії та теорії тріщин”. Під її керівництвом закінчили аспірантуру та захистили кандидатські дисертації: Н.М. Д’яченко і О.О.Тітова, які зараз працюють на посадах доцентів кафедри математичного аналізу.

С.Ф. Шишканова була членом спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій Д17.052.01 при Запорізькому національному технічному університеті; членом редакційної колегії фахового збірника наукових статей "Вісник Запорізького державного університету” (фізико-математичні науки). Успішно опонувала кандидатські дисертації у спеціалізованих вчених радах; була членом міжвузівських наукових семінарів "Актуальні проблеми математики і механіки” (ЗДУ), "Механіка деформівного твердого тіла” (ЗНТУ).

С.Ф. Шишканова була талановитим педагогом, стаж її педагогічної роботи у вищих закладах освіти III-IV рівня акредитації 43 роки, в тому числі в Запорізькому державному університеті 8 років. Вона була провідним фахівцем з основних навчальних курсів: "Математичний аналіз”, ”Функціональний аналіз”, "Вища математика”, читала спецкурси "Основи і методи теорії потенціалу”, "Теорія наближення функцій”, ”Інтегральні рівняння”, ”Операційне числення”, ”Багатовимірні сингулярні інтегральні рівняння”, "Методи розв’язання некоректних задач”, "Теорія матричних ігор”.

С.Ф. Шишканова була членом-кореспондентом Міжнародної Академії наук Вищої школи (Санкт-Петербурзьке відділення), членом Національного Комітету України з теоретичної та прикладної механіки.

З вересня 2004 року очолює кафедру математичного аналізу доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України Віктор Володимирович Киричевський відомий в Україні і в світі вчений в області прикладної математики та механіки, автор понад 260 наукових і науково-методичних робіт, з яких 9 монографій і 8 навчальних посібників. Він одним з перших на Україні розпочав розвиток теорії методу скінченних елементів (МСЕ) в задачах пружності в тривимірній постановці, ним отримані принципово нові результати в механіці еластомерів. В. В. Киричевський створив наукову школу в області числових методів механіки деформівного твердого тіла і розробки пакетних прикладних програм, підготував 6 кандидатів наук.

У 2001-2003 рр. В. В. Киричевський працював на посаді декана економічного факультету і завідувача кафедри економічної кібернетики ЗДУ.

При кафедрі ним організований науковий колектив по подальшому розвитку МСЕ в задачах руйнування композитів, контактних задач теорії пружності, удосконаленню обчислювальних аспектів, які виникають при реалізації МСЕ на ЕОМ. На кафедрі під керівництвом В.В. Киричевського виконуються науково-дослідні роботи на замовлення Міністерства освіти і науки України. В.В.Киричевський є членом спеціалізованої вченої ради ЗНУ, спеціалізованої вченої ради ЗНТУ.

З вересня 2006 року очолює кафедру математичного аналізу доктор технічних наук, доцент Гребенюк Сергій Миколайович.

З вересня 2016 року кафедра носить назву "Кафедра фундаментальної математики".

Поиск
Календарь
«  Апрель 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930